Di Gúd Niuz Wé Mátiu Raít Abaut Jízọ́s Kraist

BÚK WÉ MÁTIU RAIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

 

MÁTIU CHAPTA 7

Di Pípul Wé bi Jízọ́s Kraist Im Papá-papá-dẹm

(Vas 1-17)

(Luk 3:23-28)

Haú Merí Ték Bọ́n Jízọ́s Kraist

(Vas 18-25)

(Luk 2:1-7)

18. Dis na di torí abaut haú Merí ték bọ́n Jízọ́s Kraist. Merí bin dọ́n prọ́mís sé i go márí wọ́n man wé im nem na Jósẹf. Bọt bifọ́ dẹm stát to slíp togẹ́da, Merí sí sé i dọ́n gẹ́t bẹlẹ́ bai Hólí Spírit páwa.

error: Alert: Content is protected !!